Yêu cầu đối với mật khẩu:
  • Có độ dài 8 ký tự trở lên
  • Có ít nhất một chữ cái viết hoa
  • Có ít nhất một chữ cái viết thường
  • Có ít nhất một chữ số
  • Có ít nhất một ký tự đặc biệt: ~!@#$%^&*
  • Không trùng với mật khẩu cũ
Hướng dẫn đăng nhập App:
Ẩn/Tắt trình duyệt hiện tại sau đó mở ứng dụng hawacom.vn đã cài đặt trên smartphone.